>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị Lâm HoàiThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Phòng Máy tính, Viện Vật lý
Chức danh:Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn