>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phùng Duy KhươngNghiên cứu viên

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Ajou (Hàn Quốc), 2011
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001

Email:pdkhuongiop.vast.vn
Nơi công tác:
Chức danh:
Lĩnh vực nghiên cứu:Quang phi tuyến

> Công bố khoa học của Phùng Duy Khương