>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Anh Tuấn KiệtThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Email:kiet.hoangcea.fr
Nơi công tác:Đại học Tân Tạo
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn