>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đặng Đình LongThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Đại học Công nghệ, ĐHQG, Hà Nội
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn