>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đoàn Nhật QuangNghiên cứu viên

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:dnquangiop.vast.vn
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh:Nghỉ hưu
Lĩnh vực nghiên cứu:lý thuyết bán dẫn

> Công bố khoa học của Đoàn Nhật Quang