>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trần Thị MếnThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:thuymen (at) iop.vast.ac.vniop.vast.vn
Nơi công tác:Jacobs University, Bremen, Germany
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn,