>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phan Văn NhâmThành viên cũ

Tiến sỹ Vật lý, Viện Max-Planck, Dresden, 2009
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001

Email:pvnhamiop.vast.vn
Nơi công tác:Max-Planck Institute, Dresden (Germany)
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn

> Công bố khoa học của Phan Văn Nhâm