>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Mạnh TrìnhThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Đại học Western Ontario, Canada
Chức danh:Nghiên cứu sau tiến sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn