>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phí Quang VănThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:pqvaniop.vast.vn
Nơi công tác:Bộ Công An
Chức danh:Sĩ quan
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao