>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đào Thị NhungNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Nơi công tác:Max Planck Institute, Munich (Germany)
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết trường

> Công bố khoa học của Đào Thị Nhung