>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị ThúyThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:ntthuyiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Yonsei, Seoul, Hàn quốc
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết trường

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Thúy