>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Quang HưngThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Email:nqhungiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Tân Tạo
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết hạt nhân