>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Viết DũngThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên – Huế
Chức danh: