>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Ái ViệtThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQG Hà Nội
Chức danh:Phó Viện trưởng