>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Thị Kim DungNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Email:hkdungiop.vast.vn
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh:Nghỉ hưu
Lĩnh vực nghiên cứu:Toán tin

> Công bố khoa học của Hoàng Thị Kim Dung