>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Mai Xuân LýThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ khoa học
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Nơi công tác:Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan
Chức danh:Giáo sư