>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Đức NinhNghiên cứu viên

Học vị:Tiến sỹ
Email:ldninhiop.vast.vn
Nơi công tác:Viện Max Planck, Munich
Chức danh:Nghiên cứu sau tiến sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết trường và Hạt cơ bản

> Công bố khoa học của Lê Đức Ninh