>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Văn VĩnhThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:hvinhiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Virginia, Hoa Kỳ
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao