>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Mạnh TiếnNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Email:hmtieniop.vast.vn
Nơi công tác:Viện Công nghệ Georgia, Hoa Kỳ
Chức danh:Nghiên cứu sinh

> Công bố khoa học của Hoàng Mạnh Tiến