>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Hải ChâuThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:nhchauiop.vast.vn
Nơi công tác:University of Cologne (Germany)
Chức danh:Nghiên cứu sinh