>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Đức GiangThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:ndgiangiop.vast.vn
Nơi công tác:University of California, Berkeley
Chức danh:Nghiên cứu sinh

> Công bố khoa học của Nguyễn Đức Giang