>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nghiêm Thị Thu TrangNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:IEF, Paris-Sud 11, Orsay, France
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn

> Công bố khoa học của Nghiêm Thị Thu Trang