>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Công KiênNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Email:nckieniop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Nam Florida, Hoa Kỳ
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý toán

> Công bố khoa học của Nguyễn Công Kiên