>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Vũ Thị Hải YếnThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:vthyeniop.vast.vn
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh:Giáo viên