>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thu HườngThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:toitagmail.com
Nơi công tác:Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia, Hà Nội
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Thực nghiệm hạt cơ bản