>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Ngọc CầmCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ khoa học
Email:hncamiop.vast.vn
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh:Nghỉ hưu
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn

> Công bố khoa học của Hoàng Ngọc Cầm