>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Shingo TakeuchiCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ
Email:shingo.portablegmail.com
Nơi công tác:Đại học Duy Tân
Chức danh:Nghiên cứu viên