>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đặng Văn SoaCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:dvsoaiop.vast.vn
Nơi công tác:Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Đặng Văn Soa