>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

21-12-2011Giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2011
25-08-2011Gặp mặt thân mật với GS. Đàm Thanh Sơn, 14h00, 26/8/2011
23-08-2011Buổi nói chuyện của GS Đàm Thanh Sơn: Các chất lỏng lượng tử và lỗ đen
19-08-2011Thỏa thuận trao đổi giữa Viện Vật lý, VKHCN VN và Phòng Vật lý lý thuyết, VLHNCHN Dubna
07-06-2011Thông báo kết quả họp Hội đồng 2 TT VLLT & VLTT ngày 6/6/2011 (Tin nội bộ)
03-06-2011Thông báo họp Hội đồng hai Trung tâm VLLT&VLTT
11-05-2011Cập nhật Lịch sử Trung tâm VLLT
05-01-2011Thông báo tuyển cán bộ Hợp đồng nghiên cứu Vật lý lý thuyết