>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Vật lý toán, năng lượng cao và vật lý thiên văn

Trưởng nhóm

PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ

Các thành viên

 • CN. Đinh Nguyên Dinh
 • CN. Phan Đức Dũng
 • ThS. Nguyễn Công Kiên
 • PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ
 • CN. Trần Văn Ngọc
 • TS. Trần Ngọc Tiềm
 • ThS. Phí Quang Văn
 • TS. Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Các cộng tác viên từ bên ngoài.

Các chủ đề nghiên cứu

 • Vật lý toán: Lý thuyết gauge và hấp dẫn, siêu đối xứng, nhóm lượng tử, các hệ khả tích, v.v.
 • Vật lý năng lượng cao:
  - Mô hình chuẩn (MHC), các mở rộng của MHC và kiểm nghiệm tại LHC (hợp tác với ATLAS).
  - Vật lý hạt B và vi phạm CP (hợp tác với Belle-2): giai đoạn gây dựng.

Các phương pháp nghiên cứu

 • các phương pháp đại số, giải tích và hình học
 • Lý thuyết trường lượng tử
 • Công cụ máy tính (python, C++, root, grid, etc.).

Hợp tác quốc tế

 • CNRS và CEA (Pháp)
 • CERN (Thụy sỹ)
 • JINR (Nga)
 • KEK (Nhật Bản)
 • ICTP (Italy)
 • APCTP (Hàn Quốc)
 • Rencontres du Vietnam (Pháp-Việt)
 • NCTS (Đài Loan).