>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Các thành viên cũ

Danh sách   Ảnh  


Đinh Thanh Bình

Bùi Hồng Nhung

Ngô Tuấn Anh

Vương Kim Âu

Nguyễn Dương Bộ

Hoàng Ngọc Cầm

Nguyễn Hải Châu

Nguyễn Hồng Chương

Nguyễn Như Đạt

Nghiêm Thị Dịu

Hoàng Thị Kim Dung

Nguyễn Lại Duyên

Lê Viết Dũng

Lý Quốc Dũng

Phan Đức Dũng

Nguyễn Tất Đạt

Nùng Văn Đơn

Phùng Văn Đồng

Đào Vọng Đức

Nguyễn Văn Đức

Bạch Hương Giang

Nguyễn Đức Giang

Nguyễn Hồng Hà

Vĩnh Hào

Đào Lê Hiền

Đỗ Thị Hiền

Nguyễn Thị Lâm Hoài

Nguyễn Thị Hòa

Đào Thị Hồng

Lê Thọ Huệ

Vũ Quang Huy

Vũ Thị Ngọc Huyền

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Quang Hưng

Đỗ Phi Hùng

Nguyễn Quê Hương

Nguyễn Thu Hường

Phùng Duy Khương

Phạm Lê Kiên

Trịnh Trọng Kiên

Hoàng Anh Tuấn Kiệt

Nguyễn Văn Liễn

Dương Xuân Long

Đặng Đình Long

Nguyễn Đức Long

Mai Xuân Lý

Trần Thị Mến

Vũ Xuân Minh

Cao Hoàng Nam

Trần Văn Ngọc

Nguyễn Công Kiên

Phan Văn Nhâm

Đào Thị Nhung

Lê Đức Ninh

Ngô Thị Thu Phương

Hà Đại Phước

Đoàn Nhật Quang

Nguyễn Vinh Quang

Cao Văn Sơn

Đàm Thanh Sơn

Hoàng Hồng Sơn

Nguyễn Toàn Thắng

Nguyễn Ngọc Thuân

Nguyễn Thị Thúy

Lê Anh Thư

Hoàng Mạnh Tiến

Ngô Minh Toàn

Nguyễn Thị Thu Trang

Nghiêm Thị Thu Trang

Nguyễn Mạnh Trình

Trần Thế Trung

Đại Văn Trường

Đỗ Hoàng Tùng

Phí Quang Văn

Nguyễn Ái Việt

Hoàng Văn Vĩnh

Nguyễn Hoàng Vũ

Vũ Thị Hải Yến