>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Các nghiên cứu sinh

Danh sách   Ảnh  

TTHọ và tênNăm bắt đầuNgười hướng dẫn
1Hoàng Văn Thể 2011Phùng Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long
2Nguyễn Văn Hinh 2011Nguyễn Trí Lân, Nguyễn Toàn Thắng
3Huỳnh Ngọc Toàn 2013Đoàn Nhật Quang, Nguyễn Ngọc Hiếu
4Phạm Thị Bích Thảo 2013Đoàn Nhật Quang
5Nguyễn Hồng Sơn 2014Trần Minh Tiến
6Nguyễn Thị Thúy 2014Hoàng Ngọc Long, Đỗ Thị Hương
7Lê Đức Thiện 2015Phùng Văn Đồng
8Nguyễn Dương Bộ 2015Trần Minh Tiến
9Nguyễn Thị Nhuần 2015Đỗ Thị Hương
10Phạm Văn Kỳ 2015Nguyễn Anh Kỳ, Nguyễn Thị Hồng Vân