>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Văn HinhNghiên cứu sinh

Email:songhinhdhcnyahoo.com.vn
Năm bắt đầu:2011
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất đậm đặc
Người hướng dẫn:Nguyễn Trí Lân, Nguyễn Toàn Thắng

> Công bố khoa học của Nguyễn Văn Hinh