>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Văn ThểNghiên cứu sinh

Email:thekhtngmail.com
Năm bắt đầu:2011
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao
Người hướng dẫn:Phùng Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long

> Công bố khoa học của Hoàng Văn Thể