>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phạm Thị Bích ThảoNghiên cứu sinh

Email:ptbthaoctu.edu.vn
Năm bắt đầu:2013
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các chất cô đặc
Người hướng dẫn:Đoàn Nhật Quang

> Công bố khoa học của Phạm Thị Bích Thảo