>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Huỳnh Ngọc ToànNghiên cứu sinh

Email:hntoan1310gmail.com
Năm bắt đầu:2013
Người hướng dẫn:Đoàn Nhật Quang, Nguyễn Ngọc Hiếu

> Công bố khoa học của Huỳnh Ngọc Toàn