>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Hồng SơnNghiên cứu sinh

Phòng làm việc:225
Email:hsonnguyengrad.iop.vast.ac.vn
Năm bắt đầu:2014
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các chất cô đặc
Người hướng dẫn:Trần Minh Tiến

> Công bố khoa học của Nguyễn Hồng Sơn