>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị ThúyNghiên cứu sinh

Năm bắt đầu:2014
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý hạt cơ bản
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long, Đỗ Thị Hương

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Thúy