>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Dương BộNghiên cứu sinh

Phòng làm việc:225
Email:nguyenduongbo80gmail.com
Năm bắt đầu:2015
Người hướng dẫn:Trần Minh Tiến

> Công bố khoa học của Nguyễn Dương Bộ