>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị NhuầnNghiên cứu sinh

Năm bắt đầu:2015
Người hướng dẫn:Đỗ Thị Hương

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Nhuần