>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phạm Văn KỳNghiên cứu sinh

Năm bắt đầu:2015
Người hướng dẫn:Nguyễn Anh Kỳ, Nguyễn Thị Hồng Vân

> Công bố khoa học của Phạm Văn Kỳ