>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Đức ThiệnNghiên cứu sinh

Năm bắt đầu:2015
Người hướng dẫn:Phùng Văn Đồng

> Công bố khoa học của Lê Đức Thiện