>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Các nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Danh sách   Ảnh  

TTHọ và tênNăm đạt học vị TSNgười hướng dẫn
1Nguyễn Chí Thảo 2019Hoàng Ngọc Long, Phùng Văn Đồng
2Nguyễn Thị Kim Ngân 2018Phùng Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long
3Phí Quang Văn 2018Nguyễn Anh Kỳ
4Dương Văn Lợi 2018Hoàng Ngọc Long
5Đặng Trung Sĩ 2017Nguyễn Thanh Phong, Phùng Văn Đồng
6Trương Trọng Thúc 2017Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Ngọc Long
7Đinh Thanh Bình 2016Đỗ Thị Hương, Marcos Rodriguez
8Hà Thanh Hùng 2014Hoàng Ngọc Long
9Trần Đình Thám 2014Đặng Văn Soa
10Phạm Thị Thanh Nga 2013Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Anh Tuấn
11Vũ Kim Thái 2013Hoàng Anh Tuấn
12Lê Thọ Huệ 2013Hoàng Ngọc Long
13Võ Văn Viên 2013Hoàng Ngọc Long
14Nguyễn Huy Thảo 2012Đặng Văn Soa
15Đỗ Thị Hương 2011Hoàng Ngọc Long
16Nguyễn Thành Tiên 2011Đoàn Nhật Quang
17Trịnh Thị Hương 2010Đặng Văn Soa, Hoàng Ngọc Long
18Võ Thị Hoa 2010Nguyễn Ái Việt
19Vũ Thị Hồng Hạnh 2010Nguyễn Như Đạt
20Phùng Văn Đồng 2009Hoàng Ngọc Long
21Nguyễn Quang Hưng 2009Hoàng Ngọc Long
22Đinh Phan Khôi 2005Hoàng Ngọc Long, Đặng Văn Soa
23Nguyễn Quỳnh Lan 2005Hoàng Ngọc Long
24Võ Thành Văn 2003Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Anh Kỳ
25Võ Thanh Cương 2002Đào Vọng Đức
26Lưu Thị Kim Thanh 2001Đào Vọng Đức
27Nguyễn Văn Hoa 2001Nguyễn Toàn Thắng
28Nguyễn Hồng Hà 1997Đào Vọng Đức
29Lê Quý Thông 1997Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Toàn Thắng
30Nguyễn Thị Hà Loan 1997Đào Vọng Đức
31Nguyễn Trung Dân 1993Nguyễn Bá Ân, Hoàng Xuân Nguyên
32Lê Viết Dũng 1992Nguyễn Văn Hiệu
33Nguyễn Hồng Quang 1989Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng,
Nguyễn Ái Việt
34Nguyễn Quê Hương 1989Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng,
Nguyễn Ái Việt
35Nguyễn Như Đạt 1989Nguyễn Văn Hiệu
36Hoàng Ngọc Cầm 1988Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Ái Việt
37Hoàng Ngọc Long 1987Đào Vọng Đức
38Nguyễn Hùng Sơn 1987Nguyễn Văn Hiệu
39Nguyễn Ái Việt B 1987Đào Vọng Đức
40Hà Vĩnh Tân 1984Nguyễn Văn Hiệu
41Nguyễn Vinh Quang 1984Nguyễn Văn Hiệu
42Nguyễn Bá Ân 1983Nguyễn Văn Hiệu
43Nguyễn Ái Việt 1982Nguyễn Văn Hiệu
44Nguyễn Toàn Thắng 1982Nguyễn Văn Hiệu