>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Ái ViệtNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1979
Năm đạt học vị TS:1982
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Nguyễn Ái Việt