>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Hồng QuangNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1986
Năm đạt học vị TS:1989
Tên luận án:Optical Processes in Cubic Semiconductors with a Degenerate Valence Band
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng,
Nguyễn Ái Việt
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Nguyễn Hồng Quang