>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Quê HươngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1986
Năm đạt học vị TS:1989
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng,
Nguyễn Ái Việt

> Công bố khoa học của Nguyễn Quê Hương