>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Viết DũngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1989
Năm đạt học vị TS:1992
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu

> Công bố khoa học của Lê Viết Dũng