>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Trung Dân



Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1990
Năm đạt học vị TS:1993
Tên luận án:Một số vấn đề về các tính chất quang học phi tuyến của bán dẫn kích thích cao
Người hướng dẫn:Nguyễn Bá Ân, Hoàng Xuân Nguyên

> Công bố khoa học của Nguyễn Trung Dân