>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Hồng HàNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1993
Năm đạt học vị TS:1997
Tên luận án:Các vấn đề trong lý thuyết dây tương tác
Người hướng dẫn:Đào Vọng Đức
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Nguyễn Hồng Hà