>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Quý ThôngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1993
Năm đạt học vị TS:1997
Tên luận án:Vai trò của liên kết mạnh giữa điện tử và ánh sáng trong các tính chất quang của các chất bán dẫn
Người hướng dẫn:Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Toàn Thắng

> Công bố khoa học của Lê Quý Thông